Site ul www.sokmarket.ro este propietatea societatii AYCONUR SRL,inregistrata in Galati, Bulevardul Siderurgistilor numar 33 bloc SD5B, avand ca numar de inregistrare la Registrul Comertului J17/824/2014, COD FISCAL 33416204.

1.Bunuri si Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Cumparatorului.d. Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Vanzatorul este de acord sa livreze Bunurile si Serviciile si Cumparatorul este de acord sa primeasca aceste Bunuri si Servicii si sa faca plata acestora.e.

2.Contract – o Comanda confirmata de catre Vanzator.

3. Documente Contractuale / Obligatiile partilorPrin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul sokmarket.ro, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile. Comanda va fi compusa din urmatoarele documente, in ordinea importantei:

a. Comanda (impreuna cu mentiunile clare asupra datelor de livrare si facturare) si conditiile sale specifice

b. Specificatiile Cumparatorului (acolo unde este cazul)

c. Termeni si conditii  Daca Vanzatorul confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii.

Acceptarea comenzii de catre Vanzator se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vanzatorului catre Cumparator, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vanzatorul nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract. Prezentul Contract intra in vigoare la confirmarea Comenzii de catre Vanzator. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii si conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat.

3. Extinderea Obligatiilor Vanzatorului

a. Informatiile prezentate pe site-urile vanzatorului, au caracter informativ si pot fi modificate de catre Vanzator, fara o anuntare prealabila. De asemenea, din considerente legate de spatiu si coerenta structurii informatiei, descrierile produselor pot fi incomplete insa vanzatorul face eforturi de a prezenta informatiile cele mai relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost achizitionat;

b. Comunicarea cu magazinul – se poate face prin interactiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele mentionate la sectiunea “contact”. Vor fi excluse din site sau ignorate, pareri sau adresari ce contin injurii sau un limbaj neadecvat. Vanzatorul are libertatea de a gestiona informatiile primite fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.

4. Politica de Confidentialitate AYCONUR SRL se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia operatorului de marketing direct. Datele personale vor putea fi insa transmise autoritatilor in drept sa verifice tranzactiile comerciale sau altor autoritati in drept sa efectueze orice verificari justificate in baza legii, daca acest lucru va fi solicitat in conformitate cu legile in vigoare.  Datorita modului prin care datele cu caracter personal stocate de sistemul sokmarket.ro sunt transmise pe cale electronica,AYCONUR SRL nu poate fi facuta raspunzatoare in nici un fel de pierderea acestora sau de copierea informatiilor de catre persoane neautorizate, prin folosirea de aparatura sau software de interceptare. La sesizarea utilizatorilor,AYCONUR SRL va lua toate masurile si va pune la dispozitie toate fisierele necesare organelor competente abilitate sa rezolve acest tip de infractiune.  Informatiile furnizate catre AYCONUR SRLsunt folosite numai in scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzilor, trimiterea de mesaje personaluluiAYCONUR SRL, abonarea la newsletter, etc), conform legilor in vigoare. AYCONUR SRL nu furnizeaza adresa dumneavoastra de e-mail unor terti, nu incurajaza spam-ul, si nu face publice datele furnizate de clientii sai fara acordul explicit al acestora.

5 Termene, Penalitati. Mod de plata In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare si/sau pornire a Comenzii, Vanzatorul este obligat sa anunte Cumparatorul de termenul estimat de finalizare a livrarii. In cazul in care Vanzatorul primeste informatii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta incadrandu-se in termen de 3 zile lucratoare. Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare. Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea produselor. Vanzatorul va fi raspunzator in cazul in care sub-contractantii si/sau partenerii sai de orice fel implicati in executarea Comenzii nu indeplinesc oricare din obligatiile contractuale.

6. Forta majora Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

7. Reclamatii Pentru produsele prezentand deficiente calitative, Cumparatorul va avea obligatia de a transmite reclamatia in scris in termen de 3 zile de la constatarea acestora, dar nu mai tarziu de 15 zile de la facturarea produselor. In cazul in care reclamatia se dovedeste intemeiata, Vanzatorul are obligatia de a inlocui in termen de 10 zile produsele care nu au corespuns din punct de vedere calitativ.

8. Solutionarea litigiilor Partile inteleg sa rezolve orice conflict aparut in legatura cu executarea obligatiilor lor pe cale amiabila. Daca totusi partile nu se inteleg, cauza poate fi data spre solutionare instantelor judecatoresti competente.